iDrive

iDrive er en tjeneste for skylagring. Med denne tjenesten kan foretak enkelt og trygt synkronisere filer mellom ansatte, men også med eksterne parter.

Deling av filer

Innen organisasjonen kan filer og mapper deles ut basert på brukere eller grupper. Disse utdelingene er deretter tilgjengelige på de respektive brukernes personlige iDrive-konti. Gjennom å i stedet dele en kobling kan også eksterne parter, for eksempel leverandører og kunder, få tilgang til filer og mapper fra iDrive. Eksterne parter kan også laste opp informasjon til utvalgte mapper. Delte koblinger kan datobestemmes og passordbeskyttes.

Synkroniseringsklient fås for alle større operativsystemer: Windows, Mac, Linux, iOS og Android. iDrive har også et nettgrensesnitt for filbehandling, www.idrive.se.

Integrasjon

Integrasjon med foretakets allerede eksisterende brukerhåndtering for autentisering er tilgjengelig i iDrive, hvis denne bygger på Microsofts Active Directory. Det er også mulig å opprette kontoen i iDrives egen brukerhåndtering uten Active Directory.

Sikkerhet

Til forskjell fra lignende tjenester vet dere her hvor informasjonen lagres, nemlig i Candidators serverhaller i Alingsås. Ingen tredjepart har tilgang til informasjonen i noen form.

All trafikk fra og til iDrive krypteres via SSL. Det medfører at iDrive leverer sikker deling og synkronisering av filer.

Sikkerhetskopiering

Hvis filer eller mapper lagret i iDrive skulle gå tapt, finnes det alltid en sikkerhetskopi fra foregående natt. iDrive har til og med en egen “papirkurv” der brukeren selv kan lese filer på nytt.

Kontakt

Mer informasjon får du av vår salgsavdeling på telefonnummer +46 322 671070.