Referanser

Candidator leverer produkter og tjenester til mange foretak og organisasjoner. Sammen med dere skaper vi et fungerende IT-miljø.

Bergen Tomteselskap


"Candidator AS har opptrådt ryddig i hele anskaffelsesprosessen, og profesjonelt i oppstartfasen. De etablerte oss fire uker før skjema, uten vesentlige oppstartsproblemer."

Odd Tore Kristiansen, IT-ansvarlig Bergen, Bergen Tomteselskap

Nationaltheatret


"Candidator AS er en smidig og nær driftspartner. De har utadvendte IT-konsulenter med gode tekniske og faglige kvalifikasjoner."

Freddy Olsen, Driftssjef, Nationaltheatret

Direktoratet for byggkvalitet


"Candidator er vår samarbeidspartner på skytjenester. Vi har sammen flyttet flere av våre on-premise løsninger over til public cloud på en sømløs måte. De har jobbet tett og proaktivt opp mot våre 3. parts utviklere og vært en god ressurs og støttepillerpå drift- og skysatsning. DiBK opplever Candidator som lydhør for våre ønsker og som en meget fleksibel samarbeidspartner."

Eirik Wulff, rådgiver IKT, Direktoratet for byggkvalitet