Miljø

Miljø
Miljøarbeidet prioriteres høyt i Candidator og omfatter alle aktiviteter og tjenester i selskapet. Alingsås Energi AB leverer grønn elektrisitet fra vann- og vindkraft.

Ingen tilleggsstoffer – bare luft og vann.

Fra og med årsskiftet 2011 har Alingsås Energi AB kun levert "grønn elektrisitet". Det betyr fornybar energi med opprinnelsesgaranti.

Vannkraft

Vannkraften står for 88 % av energien vi bruker, og denne vannkraften kommer fra:

 • Nore1, Norge
 • Bälingetorp i Sävån
 • Hjälmared Kvarn
 • BKK

Vindkraft

De resterende 12 % produseres med vindkraft fra følgende vindkraftverk:

 • Skörstorp, Falköping (600 kW)
 • Hol, Vårgårda (1 800 kW)
 • Bast, Lidköping (1 200 kW)
 • Hovenäset, Kungshamn (600 kW)
 • Hafra 1 og 2, Sölvesborg (800 kW)
 • Söderbodarne 3, Dalsland
 • Gendalen, Alingsås (800 kW)

Vi arbeider også i samsvar med direktivene om produsentansvar for elektrisk avfall som er utformet av El-Kretsen AB, et felles serviceforetak for elektrisitets- og elektronikkbransjene i Sverige. Tilsvarende direktiv følges også i Norge.

El-Kretsen har ca. 30 ulike anlegg der utrangerte elektriske og elektroniske produkter demonteres og bearbeides. Etter demontering og sortering kan de ulike komponentene foredles til nye råvarer og energi. Alle anlegg er sertifisert og nøye utvalgt etter pris, geografisk beliggenhet og teknisk kompetanse.

Alt avfall sorteres og håndteres i samarbeid med en profesjonell partner, som påser at gjenvinningen skjer på en miljømessig korrekt måte.

Candidators adm.dir. er miljøansvarlig i foretaket.