EQT-eide Candidator og DGC IT-drift danner nytt konsern

Som et ledd i ambisjonene om å bygge et slagkraftig IT-driftsselskap i Norden etablerer Candidator og DGC IT-drift et felles konsern. Konsernet vil ha 500 ansatte og omsette for ca. 1 milliard kroner, og vil videreføre sine planer om vekst, både organisk og ved ytterligere oppkjøp.

Selskapene utfyller hverandre, og vil i sum kunne yte de fleste IT-driftstjenester til norske og nordiske kunder. Det samlede konsernet leverer konsulent – og supporttjenester, komplett IT-outsourcing både fra egne datahaller og via skybaserte tjenester og applikasjonsdrift til bank/finans, retail, servicebedrifter, industri/transport og offentlig sektor.

- Johan Dettel, Partner og investeringsrådgiver i EQT Partners kommenterer: «EQT har fulgt markedet for IT-drift lenge og vi ser gode muligheter i markedet ved å kombinere de to selskapene. Candidator og DGC IT-drift utfyller hverandre, både geografisk og gjennom god leveranseevne i sine respektive kundesegmenter. Markedet for IT-driftstjenester står overfor store endringer, hvor vi ser økt fokus på digital sikkerhet og skreddersydde skytjenester. Gjennom etableringen av Candidator DGC skaper EQT et sterkt fundament for å kunne levere enda bedre tjenester til eksisterende og nye kunder.

Jörgen Qwist, administrerende direktør for DGC, vil lede det samlede konsernet, mens Johan de Verdier, administrerende direktør for Candidator, fortsetter som leder for Candidator, og vil også ha økt fokus på nye, potensielle oppkjøp. Selskapene beholder sine respektive merkenavn, Candidator og DGC, men med ambisjon om å jobbe videre med integrasjon av selskapene under det nye konsernet.

Daglig leder i Candidator i Norge ser store muligheter for det nye konsernet.

- Med DGC på laget vil vi kunne ta de neste stegene på det nordiske IT-driftsmarkedet. Spesielt spennende er det med DGC sin kompetanse innen bank og finans, en næring som er i rivende utvikling på IT-siden, hvor vi i Norge har en rekke kunder som har tatt viktige grep på digitaliseringen. Et samlet Candidator og DGC vil bli en betydelig utfordrer til internasjonale driftsselskap.
Med støtte fra EQT har vi de rette forutsetninger for å skape et ledende IT-driftsselskap i Norden “, sier Lars Solbakken, daglig leder for Candidator i Norge.

 

Om Candidator
Candidator er et rendyrket IT-driftsselskap med kontor i Oslo, Bergen, Stockholm, Gøteborg, Malmø, Vara, Skövde, Borås, og Alingsås, hvor selskapet har tilsammen fire datahaller. Candidators 360 ansatte sikrer stabil og effektiv IT-drift for ca. 400 kunder innen bank/finans, handel, industri, offentlig sektor og service. Selskapet bygger langsiktige kunderelasjoner gjennom å kombinere høyt servicenivå med moderne og effektive IT-løsninger levert både fra lokale datasentre og internasjonale cloud-løsninger. 

Om DGC

DGC er en IT-leverandør som utvikler og leverer tilpasset IT-drift til kunder med høye krav til sikkerhet, tilgjengelighet og innovasjon. DGC leverer sine tjenester, både fra egen og offentlig infrastruktur, med høyt servicenivå og personlig engasjement. Selskapet startet sin virksomhet i 1991, og EQT ble hovedeier høsten 2017.

Om EQT

EQT er et ledende globalt privat equity selskap med ca. 49 milliarder euro i 25 fond. EQT-fondene har porteføljeselskap i Europa, Asia og USA med en total omsetning på ca. 19 milliarder euro og 110 000 ansatte. EQT arbeider i sine porteføljeselskap for å oppnå god vekst, operasjonell effektivitet og en markedsledende posisjon.

 

Lars Vaagen Solbakken, Daglig leder, Candidator Norge, +47 92090354, lars.solbakken@candidator.no
Johan de Verdier, VD Candidator AB, +46 322 643180, johan.deverdier@candidator.se

Johan Dettel, Partner til EOT Partners, investeringsrådgiver på EQT Mid Market, +46 850 655 350