Bergen Røde Kors Sykehjem, Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter, Stiftelsen Domkirkehjemmet i Bergen og Stiftelsen Metodistkirkens Alders og Sykehjem velger alle Candidator som sin IT-driftsleverandør

Stiftelsene samt Bergen Røde Kors Sykehjem driver alle sykehjemsvirksomhet som ideelle organisasjoner. Totalt er det 1400 IT-brukere som gjør hverdagen til de omlag 300 beboerne bedre.

Candidator er et nordisk IT-driftsselskap i sterk vekst, og omsetter i dag for 450 millioner fordelt på ca. 300 ansatte. Candidator har kontorer i Oslo, Bergen, Stockholm, Gøteborg, Alingsås og Malmø

Når nå Candidator overtar, og effektiviserer, all IT-drift for dem, bidrar vi til at de ansatte kan fokusere enda mer på å hjelpe beboerne, og bruke mindre tid på administrasjon og IT. Vi gjør det også enklere for både ansatte og beboere å bruke moderne hjelpemidler, samt holde kontakt med omverdenen.

«Sykehjemmene velger å bytte til Candidator fordi de har presentert en løsningsmodell som er dekkende og kostnadseffektiv for et felleskap som oss. Så langt i prosjektet har Candidator vist seg godt organisert med enkle, men detaljerte prosesser. Et eget kundeteam er også betryggende for fremtiden. Candidators gode referansekunder i BRIS, Barnens Rätt i Samhället og Stockholms Stadsmission, som også er ideelle organisasjoner, gjorde beslutningen lettere, sier Øystein Haukås, økonomisjef for Bergen Røde Kors Sykehjem og Landås Menighets Eldresenter.

«Vi er veldig stolte av å få dette felleskapet som nye kunder. For oss betyr dette først og fremst at vi kan være med å støtte personer som trenger det mest i samfunnet, samtidig som vi ser at effekten av effektivisering på IT-siden muliggjør enda bedre hjelp til beboerne.

Våre ansatte føler også at det er kjekt å gi litt tilbake til de som gjerne trenger det mest. Det var lett å få flinke IT-konsulenter til å stille opp når vi i tillegg til det rent tekniske, gir opplæring og brukerstøtte også til beboerne på hjemmene. Vi håper at vårt lille bidrag kan være med på å åpne øyene til både unge og gamle i dette tilfellet», sier Lars Solbakken, administrerende direktør i Candidator.