Swegon velger Candidator

Swegon, kjent for å levere verdens beste inneklima, har inngått avtale om IT-drift med Candidator

Swegon har valgt Candidator som totalleverandør av IT for samtlige av sine virksomheter over hele verden, på totalt over 70 lokasjoner med til sammen 1650 brukere. Avtalen går over fem år, med opsjoner om forlenging. Arbeidet med å flytte Swegons IT-miljø inn i Candidators datahaller starter umiddelbart, og vil være ferdigstilt innen utgangen av året.

Swegon er Nordens ledende produsent av luftbehandlingsaggregater, klima- og lufttekniske produkter, akustikk, boligventilasjon samt kjølemaskiner og varmepumper. Swegon inngår i det svenske handels- og industrikonsernet Latour, og er foruten i Sverige, etablert i store deler av Europa, men også i Nord-Amerika, Asia, Afrika og Oseania. Swegon AB har sitt hovedkontor i Gøteborg.  I Norge har Swegon kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.

– Vi valgte Candidator for deres store forståelse for dagens IT-behov, samtidig som vi ser på dem som en partner som kan hjelpe oss å nå vår målsetting om en robust, standardisert og global IT-infrastruktur på en smidig måte, sier Andreas Örje Wellstam, CFO på Swegon.

– Å bli vist slik tillit fra en så stor og spennende kunde som Swegon er fantastiskt. Vi ser att selskap med hovedkontor i Norden og noen tusen brukere med høye krav til både tilgjengelighet og support er et kundesegment som vi får flere og flere kunder i. Dette er kunder som setter pris på nærhet og lokal forståelse, samtidig som riktig pris og fremoverlent bruk av teknologi er viktig for deres egen konkurranseevne, sier Johan de Verdier, VD for Candidator.