Sertifiseringer

Vi arbeider aktivt med opplæring, utdanning og sertifiseringer for å opprettholde høy kompetanse.

Kompetanser

Candidator har som mål å alltid ligge i teten innen våre kompetanseområder. Det oppnår vi gjennom en kombinasjon av kunnskap og lang erfaring.

Microsoft

Microsoft

Candidator har vært Microsoft-partner i mange år og innehar tittelen "Gold Hosting Partner". Vi har mange teknikere som har sertifiseringer innen Microsoft-områder som f.eks. Windows Server, SQL, Exchange og Lync.

Kommunikasjon

Kommunikation

Candidator håndterer omfattende kommunikasjonsløsninger som krever at vi ligger i teten når det gjelder prestasjoner og. Dette forutsetter meget god kompetanse, fremfor alt innen Cisco-produkter.

Virtualisering

Virtualisering

Vi arbeider aktivt med flere virtualiseringsmiljøer for å tilby deg som kunde den beste løsningen. VMware, Xen og Hyper-V er selvfølgelige produkter på dette området.

Linux

Linux

En naturlig del av det å være en komplett IT-partner er å også kunne tilby drift og vedlikehold av  Linux-plattformer.

Applikasjonsleveranse

Citrix partner

Citrix er en viktig del av en god applikasjonsleveranse. Candidator har i mange år brukt Citrix for å kunne levere applikasjoner til tynnklienter, PC, nettbrett og telefoner.

Sikkerhetskopiering/gjenoppretting

Backup/Restore

En av Candidators viktigste virksomhetsområder er å levere en meget stabil plattform for sikkerhetskopiering/gjenoppretting. Erfaring gjennom håndtering av flere tusen servere forutsetter nøyaktige rutiner og arbeid med bransjeledende applikasjoner fra f.eks. Symantec, HP og Vizioncore.

Overvåking og vedlikehold

Övervakning och managering

Candidator har lang erfaring i overvåking og vedlikehold av et stort antall servere, klienter og andre nettverksenheter.