Referanser

Candidator leverer produkter og tjenester til mange foretak og organisasjoner. Sammen med dere skaper vi et fungerende IT-miljø.

Bergen Tomteselskap


"Candidator AS har opptrådt ryddig i hele anskaffelsesprosessen, og profesjonelt i oppstartfasen. De etablerte oss fire uker før skjema, uten vesentlige oppstartsproblemer."

Odd Tore Kristiansen, IT-ansvarlig Bergen, Bergen Tomteselskap

Nationaltheatret


"Candidator AS er en smidig og nær driftspartner. De har utadvendte IT-konsulenter med gode tekniske og faglige kvalifikasjoner."

Freddy Olsen, Driftssjef, Nationaltheatret

Direktoratet for byggkvalitet


"Candidator er vår samarbeidspartner på skytjenester. Vi har sammen flyttet flere av våre on-premise løsninger over til public cloud på en sømløs måte. De har jobbet tett og proaktivt opp mot våre 3. parts utviklere og vært en god ressurs og støttepillerpå drift- og skysatsning. DiBK opplever Candidator som lydhør for våre ønsker og som en meget fleksibel samarbeidspartner."

Eirik Wulff, rådgiver IKT, Direktoratet for byggkvalitet
 

Toma Gruppen


"Toma har outsourcet alt som har med IT å gjøre til Candidator AS. De har levert en stabil tjeneste til oss med meget god oppetid."

Eirik Olafsson, Viseadm. direktør, Toma Gruppen

Bookkeeper AS


Hei Fredrik!
Kan jeg bruke deg som referanse på nettsidene våre?
//Lars 

"Selvsagt! – det er ikke noe problem. Har du forslag til tekst?"

Hilsen

Fredrik Takle
CTO
Bookkeeper AS

#it-partnering